Školáci na prvom stupni by nemali mať viac ako dva záujmové krúžky.

Back to Top