MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová PhD.
Z dôvodu materskej dovolenky momentálne neordinuje. Ďakujeme za pochopenie.

 

Služby

 • Podrobná psychiatrická diagnostika širokého spektra psychických problémov detí a adolescentov
 • Diagnostika porúch autistického spektra
 • Individuálna a skupinová psychoterapia, life-coaching v čase osobných kríz
 • Poradenstvo a on-line poradňa pri výchovných ťažkostiach rodičov
 • Aromaterapia – využitie účinkov certifikovaných esenciálnych olejov terapeutickej triedy aromaticky alebo vnútorne v psychoterapeutickom procese
 • Psychoterapeutické masáže s využitím aromaterapie
 • Psychofarmakoterapia – predpisovaná obozretne a opatrne vzhľadom na individuálny stav a vek klienta

PROFIL

MUDr. Veronika Marcinčáková Husárová PhD.

Detská psychiatrička, terapeut

KVALIFIKÁCIA

 • Je absolventkou odboru všeobecné lekárstvo a PhD štúdia v programe Psychiatria na Univerzite Komenského v Bratislave
 • Špecializáciu v odbore detská psychiatria získala v roku 2015
 • Absolvovala 1-ročnú prax v diagnostike porúch autistického spektra v Autistickom centre Andreas, získala certifikát v klinickej a výskumnej praxi na diagnostiku porúch autistického spektra ADOS-2, absolvovala viaceré kurzy diagnostiky autizmu v APLA v Prahe
 • Absolvovala 4-ročný life-couchingový sebaskúsenostný vzdelávací výcvik v Prahe
 • Aktuálne je vo výcviku biodynamickej bodypsychoterapie pre pomáhajúce profesie pod vedením popredného lektora Eliho Weidenfelda
 • Je diplomovanou aromaterapeutkou pre dušu
 • Absolvovala kurzy klasickej a športovej masáže, reflexológie a reflexnej terapie chodidla, korekcií pohybového aparátu, bankovania, lymfodrenáže, masáže dojčiat a aromatouch masáže
 • Je inštruktorkou zážitkovej pedagogiky s oprávnením na organizovanie zážitkových akcií, medzinárodných akcií a adaptačných pobytov
 • Absolvovala výcvik školy Fénix na vedenie oddielov, klubov a táborov a organizovanie voľného času detí
 • Je organizátorkou a lektorkou kurzov baby masáží
 • Aktuálne je v 1,5 ročnom kurze v Biodynamickej bodypsychoterapii pre pomáhajúce profesie
 • Pracovala na detskom oddelení a ambulancii Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin ako lekárka, výskumníčka a pedagogička
 • Pôsobila ako odborná asistentka a výskumníčka v Akademickom centre pre výskum autizmu na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • V klinickej a výskumnej praxi sa venovala najmä poruchám pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), poruchám autistického spektra, úzkosti a depresii, možnostiam farmakoterapie a magnetickej rezonančnej spektroskopie
 • Ako externá lektorka vyučovala študentov odboru Liečebná pedagogika predmety Neuropsychológia a Základy neurológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • Prednáša na domácich a medzinárodných konferenciách, je autorkou viacerých vedeckých publikácií v renomovaných zahraničných časopisoch, má vysoký počet citácií
 • Zúčastnila sa na viacerých medzinárodných akciách vrátane projektu Bridges in Life Sciences a Európskeho parlamentu mladých
 • Príležitostne vystupuje v televízii ako odborníčka z oblasti detskej psychiatrie
Back to Top