MUDr. Magdaléna Frecer.

Dr. Magdaléna Frecer

 

Služby

Individuálna terapia a poradenstvo, psychiatrická starostlivosť

 • Osobné a vzťahové problémy
 • Životná kríza a trauma
 • Spracovanie záťažových situácii
 • Úzkostné a depresívne stavy
 • Psychosomatické ťažkosti
 • Poruchy príjmu potravy
 • Stabilizácia iných duševných porúch
 • Prepojenie emócii, tela a mysle
 • Nácvik relaxácie, neverbálne a expresívne techniky
 •  

PROFIL

Dr. Magdaléna Frecer

Psychiatrička a terapeutka

KVALIFIKÁCIA

 • Lekárka s atestáciou v odbore psychiatria. Psychoterapeutické vzdelanie získala dlhodobým psychoterapeutickým výcvikom v Gestalt psychoterapii v Inštitúte pre výcvik v Gestalt psychoterapii (IVGT) v Prahe. Absolvovala 1,5 ročný krátkodobý výcvik v Body-psychoterapii pod vedením Eliho Weidenfelda, senior trénera Europskej školy biodynamickej psychoterapie (ESBPE), ktorý sa špecializuje na verbálne a neverbálne terapeutické metódy. Aktuálne sa u neho vzdeláva v psychoterapii traumy. Ukončila kurz Jacobsonovej relaxácie a autogénneho tréningu u prof. MUDr. Jozefa Hašto, PhD. Má skúsenosti s vedením psychoterapeutických a psychoedukačných skupín so zameraním na vyrovnanie sa so skúsenosťou s duševnou poruchou a taktiež dlhoročnú psychiatrickú prax na psychiatrickom oddelení a v dennom psychiatrickom stacionári. Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie. Aktuálne pracuje v centre Sunrise ako individuálna terapeutka pod supervíziou. Vedie terapeutické sedenia v slovenčine, poľštine a angličtine. Je pôvodom z Poľska a žije na Slovensku. Je vydatá, má 2 deti.

 

Back to Top