Mgr. Soňa Algayerová.

MSc. Soňa Algayerová

 

Služby

Individuálna terapia a poradenstvo

  • Konzultácie pri rôznych osobných problémoch
  • Podpora v náročných životných situáciách
  • Pomoc pri problémoch v partnerstve a každodenných vzťahoch
  • Humanistický prístup ku klientovi
  • Sebarozvoj a podpora kvality života
  • Krízová intervencia

PROFIL

MSc. Soňa Algayerová

Psychologoička, terapeutka

KVALIFIKÁCIA

  • V roku 2017 ukončila vysokoškolské štúdium psychológie na Universität Wien vo Viedni. Aktuálne je zaradená do špecializačného štúdia klinickej psychológie na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity. Svoju odbornú psychologickú a psychoterapeutickú prax zároveň vykonáva aj v ambulancii klinického psychológa.
V individuálnej terapii s klientmi pracuje od roku 2015, kedy počas vysokej školy začala navštevovať dlhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA (na človeka zameraný psychoterapeutický prístup), v Českom inštitúte PCA v Brne. V súčasnosti pracuje ako psychologička a terapeutka pod supervíziou.
mail: sona.algayerova@gmail.com

mobil:0908 151 525

Back to Top