Mgr. Miloš Poštek

 

Individuálne poradenstvo a terapia

  • Psychologické poradenstvo a terapia
  • Nedirektívny a humanisticky prístup v poradenstve a terapii
  • Pomoc a poradenstvo pri zvládaní stresových situácií
  • Pomoc pri prekonávaní vzťahových problémov a stimulovanie osobnostného rastu
  • Poradenstvo pri kariérnych otázkach a pomoc pri vyhorení
  • Aktivizácia vlastného potenciálu pri zvládaní náročných životných situácií
  • Pomoc pri obnovení sebavedomia, sebadôvery a otvorenosti voči skúsenosti

PROFIL

Mgr. Miloš Poštek

Psychológ, terapeut

KVALIFIKÁCIA

V roku 2005 ukončil štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore psychológia. Po VŠ absolvoval humanistický výcvikový program “Na klienta zameraná psychoterapia” pod záštitou Českého inštitútu PCA a týmto štýlom aj pracuje. Je členom Britskej asociácie pre poradenstvo a psychoterapiu (BACP). Absolvoval viacero odborných psychologických školení (napr. kurz “preterapie”  Garryho Proutyho, skupinová terapia, psychohygiena, krízová intervencia, relaxačné techniky, atď.) a iných kurzov a workshopov.

Poskytuje psychologické poradenstvo aj pre anglicky hovoriacich klientov. Vo svojej práci využíva nedirektívny, humanistický prístup, ktorý za svoj základ považuje človeka a pristupuje k nemu ako k jedinečnej bytosti, ktorá si zaslúži rešpekt bez akýchkoľvek ďalších podmienok.

  • Personálne poradenstvo a personálny výber
  • Nezávisle psychologické poradenstvo a terapia
  • Pracovník “Linky detskej záchrany”
Back to Top