Mgr. Lucia Kyselová

Fyzioterapeutka a diagnostik TČM

  • Škola chrbta a liečebná fyzioterapia
  • SM systém
  • Kinesiotaping
  • Mäkké a mobilizačné techniky
  • Tuina
  • Kraniosakrálna terapia
  • Relaxačné techniky
  • Bachová esenciálna kvetová terapia
  • Základná diagnostika podľa TČM (diagnostika z pulzu Shen Hemmer systém, diagnostika z jazyka)

   

  PROFIL

  Mgr. Lucia Kyselová

  Fyzioterapeut, diagnostik TČM

  KVALIFIKÁCIA

  • II. stupeň VŠ vzdelania v odbore fyzioterapia: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (2015- 2017)
  • 1. škola tradičnej čínskej medicíny –TČM v Prahe 
  •  Teoretické základy tradičnej čínskej medicíny (2017-2018)
  • Akupunktúra podľa piatich prvkov (2018)
  • Andao Institute – Andao Tuina I – Regenerácia a prevencia (2019)
  • JICHU SHOUFA – 23 základných techník a metód v tuina masáži
  • BAOJIAN ANMO- 7 ozdravných masážnych postupov- masáže pre celé telo
  • KAIXUEFA – 2 postupy – otváranie akupresúrnych bodov dolných a horných končatín
  • SONGJIN LIAOFA- postup na otvorenie energetického systému a uvoľnenie šľachovosvalových       dráh jinjing celého tela; základný qigong, dýchacie praktiky na posilnenie a harmonizáciu tela
  • Akupunktúra II. ročník (2019-2020)
  • Akupunktúra III. ročník ( 2020-2021)
  • Pulzová diagnostika – The Shen – Hammer System (2020)

  Ďalšie vzdelanie:

  • Kraniosakrálna technika I. (KST1), (Diplom, Upletger Institute , Mgr. Helena Toušková), 2019
  • Bankovanie – vákuová masáž (Certifikát, Ónyyx, PhDr. Tatiana Simona Demová), 2018
  • Psychosomatika v rehabilitácii (Certifikát, VITALCENTRUM, MUDr. Emília Luknárová), 2018
  • Akrálna koaktivačná terapia v pediatrii (Certifikát, VITALCENTRUM, PhDr. Ingrid Palaščaková Špringrová, PhD),2018
  • Porucha hrudnej chrbtice a jej vplyv na viscerálnu funkciu (Certifikát, VITALCENTRUM, Christopher Graf), 2018
  • McKenzie diagnostika (Potvrdenie o účasti, VITALCENTRUM , Mgr. Lucia Marceková, Cert. MDT), 2018
  • Terapia neurodynamických porúch (Potvrdenie o účasti, VITALCENTRUM, Mgr. Marián Jendrichovský, PhD.), 2018
  • SPS metóda: I.- II. časť (Osvedčenie o absolvovaní základného kurzu, AF REHAB, s.r.o. , Mgr. Andrej Foltýn)
  • SPS metóda: III- IV. časť (Osvedčenie o absolvovaní základného kurzu, AF REHAB, s.r.o., Mgr. Andrej Foltýn)
  • SPS metóda – Horná končatina (Osvedčenie o absolvovaní kurzu, AF REHAB, s.r.o., Mgr. Andrej Foltýn)
  • Masér so špecializáciou na klasickú masáž (Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, REMAS)
  • Masér so špecializáciou na športovú masáž (Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, REMAS)
  • Lymfodrenážna masáž (Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, REMAS)
  • Bachová esenciálna kvetová terapia – Level I. (Medzinárodne platný certifikát, Dr. Edward Bach Centre, Katarina Michel BFRP)
  • Workshop Fyzio Yoga – Yoga v spojení spiral dynamik, Mgr. Zuzana Kováčiková, Rebella, Chorvátsky Grob
  • Workshop- Atma Kryia Yoga
  • Posturálna funkcia (diagnostika a korekcia) –  Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
  • Škola chrbta a liečebná fyzioterapia  (60min.) 45€
  • SM systém (30min.) 30€
  • Kinesiotaping ošetrenie 1 oblasti – 10€
  • Mäkké a mobilizačné techniky – (30min.) 30€
  • Tuina (50min.) 45€
  • Kraniosakrálna terapia(60 – 75 min.) 50€
  • Relaxačné techniky (30min.) 30€
  • Bachová esenciálna kvetová terapia (60 – 75 min.) 50€
  • Základná diagnostika podľa TČM (diagnostika z pulzu Shen Hemmer systém, diagnostika z jazyka) (90min.) 50€
  mail: fyzioterapia@sunriseporadna.sk

  mobil: 0903 274 477

  pondelok a streda: 9.00 – 13.00

  od 1. 6. 2021

  Back to Top