Mgr. Liliana Šimečková, PhD.

Pri práci sa stretávam s témami klientov ako sú:

  • Školská neúspešnosť
  • Ťažkosti v čítaní, písaní, počítaní
  • Úzkosť, strach, obavy zo zlyhania
  • Rozvíjanie sociálnych zručností
  • Riešenie konfliktov, problémov
  • Zvládanie záťaže, stresových situácií

PROFIL

Mgr. Liliana Šimečková, PhD.

Liečebná pedagogička, terapeutka KBT

KVALIFIKÁCIA

V roku 1996 ukončila štúdium Liečebnej pedagogiky na pedagogickej fakulte UK. V roku 2002 získala doktorát zo špeciálnej pedagogiky. V rokoch 2010-2014 absolvovala výcvik v Kognitívno-behaviorálnej terapii. V roku 1997 naštartovala svoju poradenskú kariéru. Pracovala v Okresnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie BA V., neskôr v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie BA IV. Venovala sa individuálnej a skupinovej práci s deťmi s poruchami správania a učenia, vzdelávacím aktivitám a poradenstvu pre učiteľov ZŠ, SŠ. Vytvorila stimulačný program pre predškolákov a program pre deti ZŠ, ktorí sú neúspešní v školskom prostredí.
Vzdelávanie si neustále dopĺňa, absolvovala rôzne workshopy a semináre ako napr. Detské písmo ako obraz osobnosti dieťaťa, splývavé čítanie, chaos a poriadok vo vzťahoch, výchova k zdravému životnému štýlu, práca so schémami.

Má dlhoročné skúsenosti v poradenskej práci s deťmi, adolescentami ich rodičmi a učiteľmi. Pracuje individuálnou a skupinovou formou. Ponúka terapiu pre deti, adolescentov a pre dospelých klientov. Pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku ponúka stimulačné programy na rozvíjanie funkcií dôležitých pre učenie sa.

Back to Top