Mgr. Ivona Ranková

Psychologické služby

  • Všeobecná psychologická diagnostika – deti, mládež a dospelí
  • Poradenstvo – výchovné, vzdelávacie, rodinné, profesijné
  • Arteterapia individuálna a skupinová
  • Posúdenie pripravenosti dieťaťa na školu a posúdenie schopností pre ďalšie štúdium
  • Vyšetrenie a posúdenie špecifických porúch učenia – dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia
  • Poradenstvo pri rodinných problémoch, rozvodovej situácii
  • Poruchy príjmu potravy
  • Pomoc pri zvládaní konfliktov v medziľudských vzťahoch
  • Psychologická pomoc v čase osobnej krízy, zvládanie neistoty, stresových situácií a nastolenie duševnej rovnováhy
  • Pprevádzanie pri životných stratách

PROFIL

Mgr. Ivona Ranková

Psychologička, arte terapeut

KVALIFIKÁCIA

Back to Top