O NÁS

Zameriavame sa na individuálny poradenský a terapeutický prístup k človeku, pričom plne akceptujeme a rešpektujeme individualitu klienta, jeho osobnosť, jedinečnosť, individuálne odlišnosti, či zvláštnosti. Klienta v poradenskom alebo terapeutickom procese sprevádzame a podporujeme na jeho ceste úskaliami života.

Poradenský a terapeutický vzťah medzi klientom a psychológom/terapeutom je založený na absolútnej dôvere. Kientovi sa snažíme pomôcť nachádzať riešenie jeho osobných, no aj vzťahových problémov, podporujeme ho v jeho jedinečnosti a v sebarozvoji, v jeho rozhodnutiach a v konaní, pomáhame mu uzdravovať jeho zranenia, prijímať svoje slabosti a zlyhania, vyrovnávať sa so stratami a neistotou, nachádzať v sebe vnútorné zdroje, ktoré vedú k duševnému, no tak isto k telestnému uzdraveniu.

NAŠA ŠPECIALIZÁCIA

 • liečba psychosomatických problémov
 • úzkostné, depresívne a panické stavy
 • únavový syndróm a syndróm z vyhoretia
 • párové a manželské poradenstvo
 • profesionálna a kariérna orientácia
 • problémy v práci a v povolaní
 • poradenstvo pre deti, mládež a rodinu
 • poruchy učenia detí
 • hyperaktivita a poruchy pozornosti

NÁŠ TÍM

PhDr. Denisa Maderová

Klinický a poradenský psychológ, body-psychoterapeut

Psychologická ambulancia a terapia

Naša psychologická činnosť je zameraná na psychologické poradenstvo pre deti, adolescentov a dospelých, pracujeme s pármi a rodinou, so skupinami a s väčšími kolektívmi.

Terapeutická činnosť spočíva v psychoterapeutických metódach humanitných smerov ako napríklad Rogeriánska psychoterapia, Kognivne-behaviorálna psychoterapia a Biodynamická psychoterapia – psychoterapia zameraná na telo.

 • Pri deťoch sa zameriavame na rodinnú terapiu a poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovných postupov a podporu vzťahovej väzby.

 • Robíme psychodiagnostické a špeciálno-pedagogiké vyšetrenia, stimulačné programy a reedukácie pri poruchách učenia, pozornosti a správania.

 • V rámci terapeutickej práce využívame metódy ako autogénny tréning, imaginácie a relaxácie, uvoľňujúce techniky a biodynamické masáže.

Skupinová činnosť a skupinová terapia:

 • vedieme terapeutické a podporné skupiny
 • ponúkame komunikačné a antistresové programy a tréningy pre firmy

Mgr. Miloš Poštek

Psychológ, terapeut

Mgr. Liliana Šimečková, PhD.

Liečebná pedagogička, terapeutka KBT

Mgr. Ivona Rankovová

Psychologička, arte terapeut

Mgr. Lucia Vargová

Klinický psychológ, terapeut

Dr. Magdaléna Frecer

Psychiatrička a terapeutka

MSc. Soňa Algayerová

Psychologoička, terapeutka
Back to Top