CENNÍK VÝKONOV SUNRISE

Psychologické a terapeutické centrum, centrum psychosomatiky a celostnej medicíny

 

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A TERAPIA PRE DETI
Psychologické poradenstvo, podporná terapia a body-psychoterapia pre deti (50 – 60 min.) 35 – 40 €
Psychologické poradenstvo dieťa a rodič (60 min.) 40 €
Psychologické poradenstvo pre rodinu a rodinná terapia (90 min.) 60 €

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A TERAPIA PRE DOSPELÝCH
Psychologické poradenstvo a podporná terapia pre jednotlivca (50 min.) 35 €
Psychologické poradenstvo pre pár (60 min.) 50 €
Psychological counselling and psychotherapy for individual in English language (50 min.) 40 €
Psychological counseling and psychotherapy for pair (60 min.) 60 €

PSYCHOTERAPIA ZAMERANÁ NA TELO – BODY-PSYCHOTERAPIA,
PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOSOMATICKÁ KONZULTÁCIA – PhDr. Denisa Maderová
Vstupná psychodiagnostická konzultácia a anamnestický rozhovor s celostným prístupom, zameraná na pomenovanie problému a navrhnutie terapeutických postupov (60 – 90 min.) 50 €
Individuálna psychoterapia zameraná na telo (body-psychoterapia) (60 – 90 min.) 40 – 60€

PSYCHODIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE
Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie pre zdravotné účely (120 – 150 min.) 80 €
Čiastkové psychodiagnostické vyšetrenie pre zdravotné účely (60 min.) 40 €
Vypracovanie psychologickej správy, nálezu (na vyžiadanie) 20 €

PSYCHIATRICKÉ VYŠETRENIE A TERAPIA – Dr. Magdaléna Frecer
Vstupné psychiatrické vyšetrenie (60 min.) 100 €
Psychiatrická kontrola/konzultácia (30 min.) 50 €
Psychiatricky nález/správa 60 – 100 €
Individuálna psychoterapia (45 min.) 70 €
E-mailová konzultácia 20 €
Telefonická konzultácia (á 5 min.) 15 €

RELAXAČNÉ TECHNIKY
Relaxačné techniky a autogénny tréning (30 min.) 30 €
Stabilizačné a uvoľňujúce techniky, kranio-sakrálna terapia (60 – 90 min.) 40 – 60 €

TERAPEUTICKÉ MASÁŽE
Biodynamická masáž – uvoľňujúca alebo stimulujúca (60 min.) 40 €
Deep draining – hĺbková masáž, detoxikačná (90 min.) 60 €
Všetky terapeutické masáže a
relaxačné techniky sú súčasťou dlhodobej psychoterapie zameranej na telo. Sú indikované v rámci
terapeutického procesu po zvážení terapeutky Denisy Maderovej alebo na odporučenie lekára.

PSYCHOEDUKÁCIA A REEDUKÁCIA PRE DETI S PROBLÉMAMI V ÚČENÍ, SPRÁVANÍ A POZORNOSTI
Vstupné diagnostické vyšetrenie špeciálnym pedagógom (60 min.) 40 €
Reedukačné sedenie so špeciálnym pedagógom (45 min.) 30 €

PODPORNÁ TERAPEUTICKÁ SKUPINA
60 min./1 osoba 10 €

UVOĽŇUJÚCE A POHYBOVÉ CVIČENIA, RELAXAČNÉ TECHNIKY (Centrum Sunrise)
90 min./1 osoba 15 €

Nie sme zmluvnými partnermi poisťovní SR

PRI NEODHLÁSENÍ SA DO 24 HODÍN PRED TERMÍNOM
POČAS PRACOVNÉHO TÝŽDŇA A NAJNESKÔR V PIATOK PRED VÍKENDOM, ÚČTUJEME STORNO POPLATOK V PLNEJ SUME

Back to Top