CENNÍK VÝKONOV SUNRISE

Psychologické a terapeutické centrum, centrum psychosomatiky s celostným prístupom

 

   PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A TERAPIA PRE DETI
   Psychologické poradenstvo, podporná terapia a body-psychoterapia pre deti (50 min.) 35 €
   Psychologické poradenstvo pre rodičov (60 min.) 40 €
   Psychologické poradenstvo pre rodinu a rodinná terapia (90 min.) 60 €
   PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO, PODPORNÁ TERAPIA A BODYTERAPIA PRE DOSPELÝCH
   Psychologické poradenstvo a podporná terapia pre jednotlivca (50 min.) 35 €
   Psychoterapia zameraná na telo / body-psychoterapia/ (60 – 90min.) 40 – 50 €
   Psychologické poradenstvo pre pár (60 min.) 50 €
   Psychological counselling and psychotherapy for individual in English language (50 min.) 40 €
   Psychological counseling and psychotherapy for pair (60 min.) 60 €
   PSYCHODIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIE
   Komplexné psychodiagnostické vyšetrenie pre zdravotné účely (120 – 150 min.) 80 €
   Čiastkové psychodiagnostické vyšetrenie pre zdravotné účely (60min.) 40 €
   Vypracovanie psychologickej správy, nálezu (na vyžiadanie) 20 €
   PSYCHIATRICKÉ VYŠETRENIE
   Psychiatrické vyšetrenie (60 min.) 50 €
   RELAXAČNÉ TECHNIKY
   Relaxácia a autogénny tréning  (30 min.) 20 €
   Stabilizačné a uvoľňujúce techniky, kranio-sakrálna terapia (60 – 75 min.) 40 €
   TERAPEUTICKÉ MASÁŽE
   Biodynamická masáž častí tela / krčná chrbtica, hlava, tvár, chrbát/ (30 min.) 20 €
   Biodynamická masáž – uvoľňujúca alebo stimulujúca (60 min.) 30 €
   Deep draining – hĺbková masáž, detoxikačná (120 min.) 50 €
Všetky terapeutické masáže a relaxačné techniky sú súčasťou dlhodobej psychoterapie zameranej na telo. Sú indikované v rámci terapeutického procesu po zvážení terapeutky Denisy Maderovej alebo na odporučenie lekára.
   PSYCHOEDUKÁCIA A REEDUKÁCIA PRE DETI S PROBLÉMAMI V ÚČENÍ, SPRÁVANÍ A POZORNOSTI
   Vstupné diagnostické vyšetrenie špeciálnym pedagógom (60 min.) 35 €
   Reedukačné sedenie so špeciálnym pedagógom (45 min.) 25 €
   FIE – FEUERSTEINOVA METÓDA
   Úvodná konzultácia o metóde FIE (45 min.) 20 €
   FIE Basic – vhodné pre deti od 3 rokov (50 min.) 30 €
   FIE Standard – vhodné od 10 rokov až po neobmedzený vek (50 min.) 30 €
   PODPORNÁ TERAPEUTICKÁ SKUPINA
   90min/1osoba 15 €
   KREATÍVNY POHYB A UVOĽŇUJÚCE CVIČENIA
   120min/1osoba 10 €

   PRI NEODHLÁSENÍ SA DO 24 HODÍN PRED TERMÍNOM POČAS PRACOVNÉHO TÝŽDŇA A NAJNESKÔR V PIATOK PRED VÍKENDOM, ÚČTUJEME STORNO POPLATOK V PLNEJ SUME

Back to Top