Skupinové aktivity v Sunrise

 

Ranná harmonizácia

1-hodinové cvičenia využívajúce meditačné techniky zamerané na tvorbu pozitívnych stavov mysle a sledovanie telesných pocitov s cieľom uvoľnenia psychického napätia, úzkostí a stresu.

Lektor: M. A. Peter Mészáros
Kedy? utorok od 7.30- 8.30 hod.

Cena: 5 €/osoba


Podporná terapeutická skupina

Zameraná pre podporu sebavedomia cez prijatie seba prostredníctvom členov skupiny. Vedie k posilneniu vnútornej istoty a sily, k redukcii úzkostí, strachu a k nájdeniu podpory pre seba v kolektíve.

Terapeuti: Mgr. Denisa Maderová, Mgr. Miloš Poštek
Kedy? piatok od 14.00- 15.30 hod.
Cena: 15€/osoba


Workshop pre ženy a mužov: „ Poslanie ženy v tomto svete“ a „ Postavenie a poslanie muža v tomto svete“

Zameraný na podporu ženskej a mužskej sily, jej duševnej a duchovnej podstaty. Cieľom je podporiť schopnosť prijímať otvorene pozitívne emócie ktoré prichádzajú zvonku od ľudí, no tak isto ich môžeme čerpať z prírodných živlov a princípov. Naučíme sa ich preciťovať vo svojom vnútri ako nekonečnú lásku a otvorenosť, hlavne ku sebe samej a samému.
Workshop bude zameraný na uzdravovanie a liečenie starých tráum a zranení, vedie k harmonizácii a k podpore samoregulácie – fyzického, duševného a duchovného JA.
Na kurze bude využívaná práca s mentálnymi technikami, imaginatívne cvičenia, pohybové aktivity, diagnostika charakteru a teória o bio- psycho-sexuálnom vývine žien a mužov.

Objednávanie telefonicky.

Lektorky: Ing. Dagmar Vojteková – bioterapeutka, kouč, masérka, Mgr. Denisa Maderová
Cena: 95€/osoba


Kreatívny pohyb a uvoľňujúce cvičenia

Kreatívny pohyb a uvoľňujúce cvičenia je forma skupinovej práce a terapie, v ktorej využívame tanec a prirodzený pohyb, ktorého sme schopní všetci.
Podporujeme tak u klientov, prevažne u žien, precítenie kontaktu so svojim telom a so svojími emóciami, čím sa im snažíme pomôcť znovu sa navrátiť k spontánnym inštinktom a ku vnútorným potrebám. Stretnutia sú zamerané na posilnenie vnútorných zdrojov prostredníctvom vnútornej práce a sebavyjadrenia, rozvíjajú kreativitu a schopnosť byť viac flexibililná, dodávajú ženám vnútornú silu, podporujú ich v prijatí seba ako ženy a posilňujú ich sebavedomie.
Pri uvoľňujúcich cvičeniach využívame metódy psychotarapie zameranej na telo, ktoré napomáhajú k celkoľvej vnútornej rovnováhe.

Stretnutia prebiehajú každý druhý piatok od 18.30- 20.30 hod.

Lektor: Mgr. Denisa Maderová
Kde? Centrum Mayura, Slovinec 52, DNV
Cena: 10€/osoba

Back to Top