Skupinové aktivity v Sunrise

 

Podporná terapeutická skupina

Zameraná pre podporu sebavedomia cez prijatie seba prostredníctvom členov skupiny. Vedie k posilneniu vnútornej istoty a sily, k redukcii úzkostí, strachu a k nájdeniu podpory pre seba v kolektíve.

Terapeuti: PhDr. Denisa Maderová
Kedy? piatok (každý druhý) od 14.00 – 15.30
Cena: 10€/osoba


Uvoľňujúce, pohybové a relaxačné cvičenia

Skupinová terapeutická práca zameraná na podporu spontánneho a kreatívneho pohybu, techniky dýchania, ktoré podporujú okysličenie organizmu, relaxačné a uvoľňujúce cvičenia, imaginatívne techniky a iné. Primárne vychádzame z psychoterapie zameranej na telo, tanečno-pohybovej terapie, práce s Qi podľa tradičnej čínskej medicíny.
Vhodné pre všetkých, ktorí sa snažia naučiť zvládať a odolávať stresu, pri úzkostných a panických stavoch, kvôli podpore spontánnosti, uvoľnenia napätia, pre regeneráciu organizmu a podporu celkového zdravia.

Lektor: PhDr. Denisa Maderová
Kedy? Každý druhý utorok od 17:00 do 18:30

Kde? Centrum Sunrise
Cena: 15€/osoba


Kreatívny pohyb, uvoľňujúce cvičenia a terapeutické masáže

Forma skupinovej práce a psychoterapie v ktorej využívame tanec a prirodzený pohyb, ktorého sme schopní všetci.
Podporujeme tak u klientov precítenie kontaktu so svojim telom a emóciami, čím sa im snažíme pomôcť znovu sa navrátiť k spontánnym inštinktom a ku vnútorným potrebám. Stretnutia sú zamerané na posilnenie vnútorných zdrojov prostredníctvom vnútornej práce a sebavyjadrenia, rozvíjajú kreativitu a schopnosť byť viac prispôsobivá/ý, otvorená/ý a tvorivá/ý. Dodávajú primárne ženám, no taktiež mužom vnútornú silu, podporujú ich v prijatí seba a posilňujú ich sebavedomie.
V rámci cvičení využívame metódy psychoterapie zameranej na telo, tanečnej pohybovej terapie, viacerých štýlov tanca – ich základy, biodynamické masáže, princíp práce s QI podľa TČM.

Lektor: PhDr. Denisa Maderová
Kedy? piatok (každý druhý ) od 18.30 – 20.30

Kde? Centrum Mayura, Slovinec 52, Devínska Nová Ves
Cena: 12€/osoba


Workshop pre ženy:„ Poslanie ženy v tomto svete“

Zameraný na podporu vnútornej sily ženy, jej duševnej a duchovnej podstaty. Cieľom je podporiť schopnosť prijímať otvorene pozitívne emócie, ktoré prichádzajú v tichu, meditácii alebo pri pohybe a hudbe z vnútra, kedy budete môcť intenzívnejšie preciťovať kontakt so sebou, no tak isto ich budete môcť vnímať a cítiť od iných ľudí.
Na workshope sa naučíme čerpať silu z vnútorných zdrojov, prírodných živlov a princípov, ktoré Vám pomôžu nájsť spôsob a cestu k uzdraveniu Vašich emocionálnych zranení a blokov, aby ste mohli intenzívnejšie preciťovať nekonečnú lásku a otvorenosť, hlavne ku sebe samej.
Workshop bude zameraný na uzdravovanie a liečenie starých tráum a zranení, vedie k celkovej harmonizácii a k podpore samoregulácie – fyzického, duševného a duchovného tela.
Na kurze bude využívaná práca s telom, mentálnymi technikami, imaginatívne cvičenia, pohybové aktivity, diagnostika charakteru a teória bio- psycho-sexuálneho vývinu ženy a muža, liečebné metódy budú obohatené o kvantovú terapiu svetlom ( Ruská škola).

Lektorky:Ing. Dagmar Vojteková – bioterapeutka, regresná terapeutka, lektorka a terapeutka kranio-sakrálnej terapie, osteopatie, Kvantovej terapie svetlom, koučka, masérka a iné.
PhDr. Denisa Maderová – body-psychoterapeutka
Kedy? Pri dostatočnom počte záujemkýň (8)

Cena: 110€/osoba


Back to Top