Psychologické a terapeutické centrum psychosomatiky a celostnej medicíny.


Sunrise je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré tvorí psychologická ambulancia a tím odborníkov z oblasti psychológie, psychoterapie, psychiatrie, liečebnej a špeciálnej pedagogiky.

Back to Top